Zwroty | chiński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
我想要开一个银行账户。
Otwieranie konta w banku
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
我想要注销我的银行账户。
Zamykanie konta w banku
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
请问我能在网上开户吗?
Otwieranie konta w banku przez internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Я могу делать банковские операции с телефона?
请问我能在手机上管理账户么?
Bankowość mobilna
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Rodzaje kont bankowych
текущий счет
活期账户
Rodzaj konta
сберегательный счет
储蓄账户
Rodzaj konta
личный счет
个人账户
Rodzaj konta
совместный счет
联名账户
Rodzaj konta
детский счет
儿童账户
Rodzaj konta
валютный счет
外国货币账户
Rodzaj konta
счет предприятия
商务账户
Rodzaj konta
студенческий счет
学生账户
Rodzaj konta
Есть ли какие-то месячные оплаты?
请问有月费吗?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Какие комиссии для международных трансферов?
请问国际转账的手续费是多少?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Я получу чековую книжку?
请问我会有支票簿吗?
Pytanie o książeczkę czekową
Каков процент накопления?
储蓄利率是多少?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
您能如何防止我被诈骗?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Я потерял(а) кредитную карту.
我丢失了我的信用卡。
Zgłoszenie utraty karty
Моя кредитная карта была украдена.
我的信用卡被偷了。
Zgłoszenie kradzieży karty
Вы можете заблокировать мой счет?
您能冻结我的账户吗?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Мне нужна карта для замены.
我需要补办一张卡。
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
我想要了解贷款信息。
Pytanie o kredyty
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
您能给我说说利率信息吗?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pytanie o kredyty hipoteczne
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Я покупаю мою первую недвижимость.
我正在考虑买第一套房子。
Kupno pierwszej nieruchomości
Я покупаю вторую собственность.
这是我在购买的第二套房子。
Kupno drugiej nieruchomości
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
我想要再抵押。
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
我想要评估我的抵押贷款。
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Я покупаю собственность для аренды.
我想要买一处房产出租。
Kupno nieruchomości na wynajem
Мой годовой доход________.
我的年收入大概______。
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
我想要买一份保险。
Ubezpieczenie
Страхование дома
家庭保险
Rodzaj ubezpieczenia
Туристическое страхование
旅游保险
Rodzaj ubezpieczenia
страхование жизни
人身保险
Rodzaj ubezpieczenia
Медицинское страхование
健康保险
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование автомобиля
汽车保险
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование домашних животных
宠物保险
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от кражи
失窃保险
Rodzaj ubezpieczenia
защита ипотеки
抵押贷款保险
Rodzaj ubezpieczenia
студенческая страховка
学生财物保险
Rodzaj ubezpieczenia
групповое страхование
团体保险
Rodzaj ubezpieczenia
страхование собственности
财产保险
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от наводнений
洪水保险
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от пожара
火灾保险
Rodzaj ubezpieczenia
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
我的保险能保多久?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Сколько стоит страховка?
请问我的保险多少钱?
Pytanie o koszt ubezpieczenia