Zwroty | angielski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
What are the fees if I use external ATMs?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
I would like to open a bank account.
Otwieranie konta w banku
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
I would like to close my bank account.
Zamykanie konta w banku
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Can I open a bank account online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Я получу дебетную или кредитную карту?
Will I get a debit card or a credit card?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Я могу делать банковские операции с телефона?
Can I use banking on my cell?
Bankowość mobilna
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
What types of bank accounts do you have?
Rodzaje kont bankowych
текущий счет
current account
Rodzaj konta
сберегательный счет
savings account
Rodzaj konta
личный счет
personal account
Rodzaj konta
совместный счет
joint account
Rodzaj konta
детский счет
children's account
Rodzaj konta
валютный счет
foreign currency account
Rodzaj konta
счет предприятия
business account
Rodzaj konta
студенческий счет
student account
Rodzaj konta
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Are there any monthly fees?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Какие комиссии для международных трансферов?
What are the commissions for international transfers?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Я получу чековую книжку?
Do I get a checkbook?
Pytanie o książeczkę czekową
Каков процент накопления?
What is the savings interest rate?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
In what ways can you protect me from frauds?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Я потерял(а) кредитную карту.
I lost my credit card.
Zgłoszenie utraty karty
Моя кредитная карта была украдена.
My credit card was stolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Вы можете заблокировать мой счет?
Can you block my account?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Мне нужна карта для замены.
I need a replacement card.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
I would like to have some information about loans.
Pytanie o kredyty
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
What can you tell me about the interest rate?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
I would like to have some information about mortgages.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
I would like to speak with a mortgage advisor.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Я покупаю мою первую недвижимость.
I am buying my first home.
Kupno pierwszej nieruchomości
Я покупаю вторую собственность.
I am buying a second property.
Kupno drugiej nieruchomości
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
I would like to remortgage.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
I would like to review my existing mortgage.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Я покупаю собственность для аренды.
I am buying a property to let.
Kupno nieruchomości na wynajem
Мой годовой доход________.
My gross annual income is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Я бы хотел(а) приобрести страховку.
I would like to purchase insurance.
Ubezpieczenie
Страхование дома
home/household insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Туристическое страхование
travel insurance
Rodzaj ubezpieczenia
страхование жизни
life insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Медицинское страхование
health insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование автомобиля
car insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Страхование домашних животных
pet insurance
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от кражи
theft insurance
Rodzaj ubezpieczenia
защита ипотеки
mortgage protection
Rodzaj ubezpieczenia
студенческая страховка
student possessions
Rodzaj ubezpieczenia
групповое страхование
group insurance
Rodzaj ubezpieczenia
страхование собственности
property insurance
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от наводнений
flood insurance
Rodzaj ubezpieczenia
страхование от пожара
fire insurance
Rodzaj ubezpieczenia
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
For how many months will I be covered?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Сколько стоит страховка?
What is the price for the insurance?
Pytanie o koszt ubezpieczenia