Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Gostaria de abrir uma conta bancária.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
Posso abrir uma conta pela internet?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Posso usar o banco pelo celular?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
conta corrente
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
conta de poupança
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
conta pessoal
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
conta conjunta
tài khoản chung
Rodzaj konta
conta para crianças
tài khoản con
Rodzaj konta
conta de moeda estrangeira
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
conta empresarial
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
conta estudantil
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
Existem taxas mensais?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Vou receber um talão de cheques?
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
Qual é a taxa de juros da poupança?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Perdi meu cartão de crédito.
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
Meu cartão de crédito foi roubado.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
Você pode bloquear minha conta?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Preciso de um cartão de reposição.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Estou comprando minha primeira casa própria.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
Estou comprando uma segunda propriedade.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Gostaria de contratar um seguro.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
seguro de habitação
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de viagem
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de vida
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de saúde
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
seguro automóvel
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
seguro saúde animal
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
seguro contra roubo
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de proteção sobre a hipoteca
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
seguro estudantil
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de grupo
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de propriedade
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
seguro contra inundações
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
seguro contra incêndio
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
Por quantos meses dura a cobertura?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Qual é o custo do seguro?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia