Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Czy mogę założyć konto przez internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
rachunek bieżący
conto corrente
Rodzaj konta
rachunek oszczędnościowy
conto di risparmio
Rodzaj konta
rachunek osobisty
conto personale
Rodzaj konta
wspólny rachunek bankowy
conto cointestato
Rodzaj konta
konto dla dziecka
conto per bambini
Rodzaj konta
rachunek w obcej walucie
conto in valuta estera
Rodzaj konta
rachunek firmy/konto firmowe
conto aziendale
Rodzaj konta
rachunek studencki/konto studenckie
conto per studenti
Rodzaj konta
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Czy dostanę książeczkę czekową?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
ubezpieczenie domu/mieszkania
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na czas podróży
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na życie
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zdrowotne
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie samochodu
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zwierząt domowych
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie mienia studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie grupowe
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie majątkowe
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie od ognia
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia