Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Otwieranie konta w banku
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Zamykanie konta w banku
Czy mogę założyć konto przez internet?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Bankowość mobilna
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Rodzaje kont bankowych
rachunek bieżący
текущий счет
Rodzaj konta
rachunek oszczędnościowy
сберегательный счет
Rodzaj konta
rachunek osobisty
личный счет
Rodzaj konta
wspólny rachunek bankowy
совместный счет
Rodzaj konta
konto dla dziecka
детский счет
Rodzaj konta
rachunek w obcej walucie
валютный счет
Rodzaj konta
rachunek firmy/konto firmowe
счет предприятия
Rodzaj konta
rachunek studencki/konto studenckie
студенческий счет
Rodzaj konta
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Какие комиссии для международных трансферов?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Czy dostanę książeczkę czekową?
Я получу чековую книжку?
Pytanie o książeczkę czekową
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Каков процент накопления?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgłoszenie utraty karty
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Моя кредитная карта была украдена.
Zgłoszenie kradzieży karty
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Вы можете заблокировать мой счет?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Мне нужна карта для замены.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Pytanie o kredyty
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Я покупаю вторую собственность.
Kupno drugiej nieruchomości
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Я покупаю собственность для аренды.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Мой годовой доход________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ubezpieczenie
ubezpieczenie domu/mieszkania
Страхование дома
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na czas podróży
Туристическое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na życie
страхование жизни
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zdrowotne
Медицинское страхование
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie samochodu
Страхование автомобиля
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zwierząt domowych
Страхование домашних животных
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
страхование от кражи
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
защита ипотеки
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie mienia studenta
студенческая страховка
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie grupowe
групповое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie majątkowe
страхование собственности
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek powodzi
страхование от наводнений
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie od ognia
страхование от пожара
Rodzaj ubezpieczenia
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Сколько стоит страховка?
Pytanie o koszt ubezpieczenia