Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Otwieranie konta w banku
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Zamykanie konta w banku
Czy mogę założyć konto przez internet?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Bankowość mobilna
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Was für Kontotypen gibt es?
Rodzaje kont bankowych
rachunek bieżący
Girokonto
Rodzaj konta
rachunek oszczędnościowy
Sparkonto
Rodzaj konta
rachunek osobisty
Privatkonto
Rodzaj konta
wspólny rachunek bankowy
Gemeinschaftskonto
Rodzaj konta
konto dla dziecka
Kinderkonto
Rodzaj konta
rachunek w obcej walucie
Konto für fremde Währungen
Rodzaj konta
rachunek firmy/konto firmowe
Businesskonto
Rodzaj konta
rachunek studencki/konto studenckie
Studentenkonto
Rodzaj konta
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Fallen monatlich Gebühren an?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Czy dostanę książeczkę czekową?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Pytanie o książeczkę czekową
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Wie ist der Zinssatz?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Zgłoszenie utraty karty
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Können Sie mein Konto sperren?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Pytanie o kredyty
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupno drugiej nieruchomości
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Ubezpieczenie
ubezpieczenie domu/mieszkania
Hausratsversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na czas podróży
Reiseversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na życie
Lebensversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zdrowotne
Krankenversicherug
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie samochodu
KFZ-Versicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zwierząt domowych
Versicherung für Haustiere
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Diebstahlversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Hypothekenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie mienia studenta
Studentenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie grupowe
Gruppenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie majątkowe
Sachversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Flutschutzversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie od ognia
Brandschutzversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Was kostet die Versicherung?
Pytanie o koszt ubezpieczenia