Zwroty | francuski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Otwieranie konta w banku
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Zamykanie konta w banku
Czy mogę założyć konto przez internet?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Bankowość mobilna
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Rodzaje kont bankowych
rachunek bieżący
compte courant
Rodzaj konta
rachunek oszczędnościowy
compte d'épargne
Rodzaj konta
rachunek osobisty
compte personnel
Rodzaj konta
wspólny rachunek bankowy
compte commun
Rodzaj konta
konto dla dziecka
livret jeune
Rodzaj konta
rachunek w obcej walucie
compte en devise étrangère
Rodzaj konta
rachunek firmy/konto firmowe
compte professionnel
Rodzaj konta
rachunek studencki/konto studenckie
compte pour les étudiants
Rodzaj konta
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Czy dostanę książeczkę czekową?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Pytanie o książeczkę czekową
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Quel est le taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
J'ai perdu ma carte bancaire.
Zgłoszenie utraty karty
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Ma carte bancaire a été volée.
Zgłoszenie kradzieży karty
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Pytanie o kredyty
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
J'achète ma première propriété.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuję moją drugą nieruchomość.
J’achète une seconde propriété.
Kupno drugiej nieruchomości
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Ubezpieczenie
ubezpieczenie domu/mieszkania
assurance habitation
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na czas podróży
assurance voyage
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na życie
assurance vie
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zdrowotne
assurance maladie
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie samochodu
assurance auto
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zwierząt domowych
assurance vétérinaire
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
assurance vol
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
protection hypothécaire
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie mienia studenta
assurance étudiant
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie grupowe
assurance collective
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie majątkowe
assurance de biens
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek powodzi
assurance inondation
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie od ognia
assurance incendie
Rodzaj ubezpieczenia
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Quel est le coût de l'assurance ?
Pytanie o koszt ubezpieczenia