Zwroty | chiński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
我想要开一个银行账户。
Otwieranie konta w banku
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
我想要注销我的银行账户。
Zamykanie konta w banku
Czy mogę założyć konto przez internet?
请问我能在网上开户吗?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
请问我能在手机上管理账户么?
Bankowość mobilna
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Rodzaje kont bankowych
rachunek bieżący
活期账户
Rodzaj konta
rachunek oszczędnościowy
储蓄账户
Rodzaj konta
rachunek osobisty
个人账户
Rodzaj konta
wspólny rachunek bankowy
联名账户
Rodzaj konta
konto dla dziecka
儿童账户
Rodzaj konta
rachunek w obcej walucie
外国货币账户
Rodzaj konta
rachunek firmy/konto firmowe
商务账户
Rodzaj konta
rachunek studencki/konto studenckie
学生账户
Rodzaj konta
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
请问有月费吗?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
请问国际转账的手续费是多少?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Czy dostanę książeczkę czekową?
请问我会有支票簿吗?
Pytanie o książeczkę czekową
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
储蓄利率是多少?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
您能如何防止我被诈骗?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
我丢失了我的信用卡。
Zgłoszenie utraty karty
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
我的信用卡被偷了。
Zgłoszenie kradzieży karty
Proszę o zablokowanie mojego konta.
您能冻结我的账户吗?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
我需要补办一张卡。
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
我想要了解贷款信息。
Pytanie o kredyty
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
您能给我说说利率信息吗?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
我正在考虑买第一套房子。
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuję moją drugą nieruchomość.
这是我在购买的第二套房子。
Kupno drugiej nieruchomości
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
我想要再抵押。
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
我想要评估我的抵押贷款。
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
我想要买一处房产出租。
Kupno nieruchomości na wynajem
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
我的年收入大概______。
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
我想要买一份保险。
Ubezpieczenie
ubezpieczenie domu/mieszkania
家庭保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na czas podróży
旅游保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na życie
人身保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zdrowotne
健康保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie samochodu
汽车保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zwierząt domowych
宠物保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
失窃保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
抵押贷款保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie mienia studenta
学生财物保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie grupowe
团体保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie majątkowe
财产保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek powodzi
洪水保险
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie od ognia
火灾保险
Rodzaj ubezpieczenia
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
我的保险能保多久?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
请问我的保险多少钱?
Pytanie o koszt ubezpieczenia