Zwroty | angielski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
What are the fees if I use external ATMs?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
I would like to open a bank account.
Otwieranie konta w banku
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
I would like to close my bank account.
Zamykanie konta w banku
Czy mogę założyć konto przez internet?
Can I open a bank account online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Will I get a debit card or a credit card?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Can I use banking on my cell?
Bankowość mobilna
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
What types of bank accounts do you have?
Rodzaje kont bankowych
rachunek bieżący
current account
Rodzaj konta
rachunek oszczędnościowy
savings account
Rodzaj konta
rachunek osobisty
personal account
Rodzaj konta
wspólny rachunek bankowy
joint account
Rodzaj konta
konto dla dziecka
children's account
Rodzaj konta
rachunek w obcej walucie
foreign currency account
Rodzaj konta
rachunek firmy/konto firmowe
business account
Rodzaj konta
rachunek studencki/konto studenckie
student account
Rodzaj konta
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Are there any monthly fees?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
What are the commissions for international transfers?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Czy dostanę książeczkę czekową?
Do I get a checkbook?
Pytanie o książeczkę czekową
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
What is the savings interest rate?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
In what ways can you protect me from frauds?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
I lost my credit card.
Zgłoszenie utraty karty
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
My credit card was stolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Can you block my account?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
I need a replacement card.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
I would like to have some information about loans.
Pytanie o kredyty
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
What can you tell me about the interest rate?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
I would like to have some information about mortgages.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
I am buying my first home.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuję moją drugą nieruchomość.
I am buying a second property.
Kupno drugiej nieruchomości
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
I would like to remortgage.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
I would like to review my existing mortgage.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
I am buying a property to let.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
My gross annual income is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
I would like to purchase insurance.
Ubezpieczenie
ubezpieczenie domu/mieszkania
home/household insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na czas podróży
travel insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na życie
life insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zdrowotne
health insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie samochodu
car insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie zwierząt domowych
pet insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
theft insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
mortgage protection
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie mienia studenta
student possessions
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie grupowe
group insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie majątkowe
property insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie na wypadek powodzi
flood insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ubezpieczenie od ognia
fire insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
For how many months will I be covered?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
What is the price for the insurance?
Pytanie o koszt ubezpieczenia