Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Was für Kontotypen gibt es?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
Girokonto
conto corrente
Rodzaj konta
Sparkonto
conto di risparmio
Rodzaj konta
Privatkonto
conto personale
Rodzaj konta
Gemeinschaftskonto
conto cointestato
Rodzaj konta
Kinderkonto
conto per bambini
Rodzaj konta
Konto für fremde Währungen
conto in valuta estera
Rodzaj konta
Businesskonto
conto aziendale
Rodzaj konta
Studentenkonto
conto per studenti
Rodzaj konta
Fallen monatlich Gebühren an?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Wie ist der Zinssatz?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Können Sie mein Konto sperren?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
Hausratsversicherung
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
Reiseversicherung
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
Lebensversicherung
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
Krankenversicherug
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
KFZ-Versicherung
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
Versicherung für Haustiere
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
Diebstahlversicherung
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
Hypothekenversicherung
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
Studentenversicherung
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
Gruppenversicherung
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
Sachversicherung
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
Flutschutzversicherung
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
Brandschutzversicherung
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Was kostet die Versicherung?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia