Zwroty | tajski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Opłaty za podejmowanie gotówki
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Otwieranie konta w banku
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Zamykanie konta w banku
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Otwieranie konta w banku przez internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Bankowość mobilna
Was für Kontotypen gibt es?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Rodzaje kont bankowych
Girokonto
บัญชีกระแสรายวัน
Rodzaj konta
Sparkonto
บัญชีออมทรัพย์
Rodzaj konta
Privatkonto
บัญชีส่วนบุคคล
Rodzaj konta
Gemeinschaftskonto
บัญชีร่วม
Rodzaj konta
Kinderkonto
บัญชีสำหรับเด็ก
Rodzaj konta
Konto für fremde Währungen
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Rodzaj konta
Businesskonto
บริการเงินฝากธุรกิจ
Rodzaj konta
Studentenkonto
บัญชีสำหรับนักเรียน
Rodzaj konta
Fallen monatlich Gebühren an?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Bekomme ich ein Scheckbuch?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Pytanie o książeczkę czekową
Wie ist der Zinssatz?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Zgłoszenie utraty karty
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Zgłoszenie kradzieży karty
Können Sie mein Konto sperren?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ich brauche eine Ersatzkarte.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Pytanie o kredyty
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Pytanie o kredyty hipoteczne
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Kupno pierwszej nieruchomości
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Kupno drugiej nieruchomości
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Ich kaufe eine Mietwohnung.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Kupno nieruchomości na wynajem
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Ubezpieczenie
Hausratsversicherung
ประกันภัยบ้าน
Rodzaj ubezpieczenia
Reiseversicherung
ประกันการเดินทาง
Rodzaj ubezpieczenia
Lebensversicherung
ประกันชีวิต
Rodzaj ubezpieczenia
Krankenversicherug
ประกันสุขภาพ
Rodzaj ubezpieczenia
KFZ-Versicherung
ประกันภัยรถยนต์
Rodzaj ubezpieczenia
Versicherung für Haustiere
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Rodzaj ubezpieczenia
Diebstahlversicherung
ประกันภัยโจรกรรม
Rodzaj ubezpieczenia
Hypothekenversicherung
การคุ้มครองการจำนอง
Rodzaj ubezpieczenia
Studentenversicherung
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Rodzaj ubezpieczenia
Gruppenversicherung
ประกันกลุ่ม
Rodzaj ubezpieczenia
Sachversicherung
ประกันภัยทรัพย์สิน
Rodzaj ubezpieczenia
Flutschutzversicherung
ประกันภัยน้ำท่วม
Rodzaj ubezpieczenia
Brandschutzversicherung
ประกันอัคคีภัย
Rodzaj ubezpieczenia
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Was kostet die Versicherung?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Pytanie o koszt ubezpieczenia