Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Otwieranie konta w banku
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Zamykanie konta w banku
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Otwieranie konta w banku przez internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Bankowość mobilna
Was für Kontotypen gibt es?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Rodzaje kont bankowych
Girokonto
kuranta konto
Rodzaj konta
Sparkonto
ŝparadoj konto
Rodzaj konta
Privatkonto
persona konto
Rodzaj konta
Gemeinschaftskonto
kuna konto
Rodzaj konta
Kinderkonto
infana konto
Rodzaj konta
Konto für fremde Währungen
fremda valuto konto
Rodzaj konta
Businesskonto
afera konto
Rodzaj konta
Studentenkonto
studenta konto
Rodzaj konta
Fallen monatlich Gebühren an?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Pytanie o książeczkę czekową
Wie ist der Zinssatz?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgłoszenie utraty karty
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży karty
Können Sie mein Konto sperren?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Pytanie o kredyty
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupno pierwszej nieruchomości
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupno drugiej nieruchomości
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ubezpieczenie
Hausratsversicherung
hejma/domanara asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Reiseversicherung
vojaĝa asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Lebensversicherung
viva asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Krankenversicherug
sana asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
KFZ-Versicherung
aŭtoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Versicherung für Haustiere
dombestoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Diebstahlversicherung
ŝtela asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Hypothekenversicherung
hipoteka protekto
Rodzaj ubezpieczenia
Studentenversicherung
studentoposedoj
Rodzaj ubezpieczenia
Gruppenversicherung
grupoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Sachversicherung
proprietoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Flutschutzversicherung
inundoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Brandschutzversicherung
fajroasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Was kostet die Versicherung?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia