Zwroty | czeski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Otwieranie konta w banku
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Zamykanie konta w banku
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Bankowość mobilna
Was für Kontotypen gibt es?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Rodzaje kont bankowych
Girokonto
běžný účet
Rodzaj konta
Sparkonto
spořící účet
Rodzaj konta
Privatkonto
osobní účet
Rodzaj konta
Gemeinschaftskonto
společný účet
Rodzaj konta
Kinderkonto
dětský účet
Rodzaj konta
Konto für fremde Währungen
cizoměnový účet
Rodzaj konta
Businesskonto
obchodní účet
Rodzaj konta
Studentenkonto
studentský účet
Rodzaj konta
Fallen monatlich Gebühren an?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Dostanu šekovou knížku?
Pytanie o książeczkę czekową
Wie ist der Zinssatz?
Jaká je spořící úroková sazba?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Zgłoszenie utraty karty
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Zgłoszenie kradzieży karty
Können Sie mein Konto sperren?
Můžete zablokovat můj účet?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Potřebuji náhradní kartu.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Pytanie o kredyty
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupuji můj první dům.
Kupno pierwszej nieruchomości
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupuji druhou nemovitost.
Kupno drugiej nieruchomości
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Ubezpieczenie
Hausratsversicherung
pojištění domu/domácnosti
Rodzaj ubezpieczenia
Reiseversicherung
cestovní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
Lebensversicherung
životní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
Krankenversicherug
zdravotní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
KFZ-Versicherung
povinné ručení
Rodzaj ubezpieczenia
Versicherung für Haustiere
pojištění mazlíčků
Rodzaj ubezpieczenia
Diebstahlversicherung
pojištění proti krádeži
Rodzaj ubezpieczenia
Hypothekenversicherung
pojištění hypotéky
Rodzaj ubezpieczenia
Studentenversicherung
pojištění majetku studenta
Rodzaj ubezpieczenia
Gruppenversicherung
skupinové pojištění osob
Rodzaj ubezpieczenia
Sachversicherung
pojištění majetku
Rodzaj ubezpieczenia
Flutschutzversicherung
pojištění proti povodním
Rodzaj ubezpieczenia
Brandschutzversicherung
pojištění proti požáru
Rodzaj ubezpieczenia
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Was kostet die Versicherung?
Kolik stojí to pojištění?
Pytanie o koszt ubezpieczenia