Zwroty | chiński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
我想要开一个银行账户。
Otwieranie konta w banku
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
我想要注销我的银行账户。
Zamykanie konta w banku
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
请问我能在网上开户吗?
Otwieranie konta w banku przez internet
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
请问我能在手机上管理账户么?
Bankowość mobilna
Was für Kontotypen gibt es?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Rodzaje kont bankowych
Girokonto
活期账户
Rodzaj konta
Sparkonto
储蓄账户
Rodzaj konta
Privatkonto
个人账户
Rodzaj konta
Gemeinschaftskonto
联名账户
Rodzaj konta
Kinderkonto
儿童账户
Rodzaj konta
Konto für fremde Währungen
外国货币账户
Rodzaj konta
Businesskonto
商务账户
Rodzaj konta
Studentenkonto
学生账户
Rodzaj konta
Fallen monatlich Gebühren an?
请问有月费吗?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
请问国际转账的手续费是多少?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Bekomme ich ein Scheckbuch?
请问我会有支票簿吗?
Pytanie o książeczkę czekową
Wie ist der Zinssatz?
储蓄利率是多少?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
您能如何防止我被诈骗?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
我丢失了我的信用卡。
Zgłoszenie utraty karty
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
我的信用卡被偷了。
Zgłoszenie kradzieży karty
Können Sie mein Konto sperren?
您能冻结我的账户吗?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ich brauche eine Ersatzkarte.
我需要补办一张卡。
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
我想要了解贷款信息。
Pytanie o kredyty
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
您能给我说说利率信息吗?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pytanie o kredyty hipoteczne
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
我正在考虑买第一套房子。
Kupno pierwszej nieruchomości
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
这是我在购买的第二套房子。
Kupno drugiej nieruchomości
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
我想要再抵押。
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
我想要评估我的抵押贷款。
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Ich kaufe eine Mietwohnung.
我想要买一处房产出租。
Kupno nieruchomości na wynajem
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
我的年收入大概______。
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Ich möchte eine Versicherung abschließen.
我想要买一份保险。
Ubezpieczenie
Hausratsversicherung
家庭保险
Rodzaj ubezpieczenia
Reiseversicherung
旅游保险
Rodzaj ubezpieczenia
Lebensversicherung
人身保险
Rodzaj ubezpieczenia
Krankenversicherug
健康保险
Rodzaj ubezpieczenia
KFZ-Versicherung
汽车保险
Rodzaj ubezpieczenia
Versicherung für Haustiere
宠物保险
Rodzaj ubezpieczenia
Diebstahlversicherung
失窃保险
Rodzaj ubezpieczenia
Hypothekenversicherung
抵押贷款保险
Rodzaj ubezpieczenia
Studentenversicherung
学生财物保险
Rodzaj ubezpieczenia
Gruppenversicherung
团体保险
Rodzaj ubezpieczenia
Sachversicherung
财产保险
Rodzaj ubezpieczenia
Flutschutzversicherung
洪水保险
Rodzaj ubezpieczenia
Brandschutzversicherung
火灾保险
Rodzaj ubezpieczenia
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
我的保险能保多久?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Was kostet die Versicherung?
请问我的保险多少钱?
Pytanie o koszt ubezpieczenia