Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Ik zou graag een bankrekening openen.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
Kan ik een bankrekening online openen?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
lopende rekening
cuenta corriente
Rodzaj konta
spaarrekening
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
persoonlijke rekening
cuenta personal
Rodzaj konta
gezamenlijke rekening
cuenta conjunta
Rodzaj konta
kinderrekening
cuenta infantil
Rodzaj konta
vreemde valutarekening
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
zakelijke rekening
cuenta comercial
Rodzaj konta
studentenrekening
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Krijg ik een chequeboekje?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
Wat is de spaarrente?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ik heb mijn bankkaart verloren.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
Mijn bankkaart werd gestolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Ik koop mijn eerste huis.
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Ik koop een tweede eigendom.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
inboedel/opstalverzekering
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
reisverzekering
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
levensverzekering
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
gezondheidsverzekering
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
autoverzekering
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
huisdierenverzekering
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
diefstalverzekering
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
hypotheekbescherming
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
studentenverzekering
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
groepsverzekering
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
schadeverzekering
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
overstromingsverzekering
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
brandverzekering
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Hoeveel kost de verzekering?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia