Zwroty | polski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Opłaty za podejmowanie gotówki
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Otwieranie konta w banku
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Zamykanie konta w banku
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Pytanie o rodzaj karty do konta
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Bankowość mobilna
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Rodzaje kont bankowych
cuenta corriente
rachunek bieżący
Rodzaj konta
cuenta de ahorros
rachunek oszczędnościowy
Rodzaj konta
cuenta personal
rachunek osobisty
Rodzaj konta
cuenta conjunta
wspólny rachunek bankowy
Rodzaj konta
cuenta infantil
konto dla dziecka
Rodzaj konta
cuenta en moneda extranjera
rachunek w obcej walucie
Rodzaj konta
cuenta comercial
rachunek firmy/konto firmowe
Rodzaj konta
cuenta para estudiantes
rachunek studencki/konto studenckie
Rodzaj konta
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Pytanie o książeczkę czekową
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Zgłoszenie utraty karty
Me han robado la tarjeta de crédito.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Zgłoszenie kradzieży karty
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Necesito una tarjeta nueva.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pytanie o kredyty
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Kupno pierwszej nieruchomości
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Kupno drugiej nieruchomości
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Me gustaría contratar un seguro.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ubezpieczenie
seguro de hogar
ubezpieczenie domu/mieszkania
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de viaje
ubezpieczenie na czas podróży
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de vida
ubezpieczenie na życie
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de salud
ubezpieczenie zdrowotne
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de coche
ubezpieczenie samochodu
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de mascotas
ubezpieczenie zwierząt domowych
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de robo
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Rodzaj ubezpieczenia
seguro hipotecario
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de bienes para estudiantes
ubezpieczenie mienia studenta
Rodzaj ubezpieczenia
seguro colectivo
ubezpieczenie grupowe
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de bienes
ubezpieczenie majątkowe
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de inundaciones
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de incendios
ubezpieczenie od ognia
Rodzaj ubezpieczenia
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
¿Cuánto cuesta el seguro?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Pytanie o koszt ubezpieczenia