Zwroty | koreański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
cuenta corriente
Rodzaj konta
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
cuenta personal
Rodzaj konta
cuenta conjunta
Rodzaj konta
cuenta infantil
Rodzaj konta
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
cuenta comercial
Rodzaj konta
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia