Zwroty | angielski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Opłaty za podejmowanie gotówki
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
What are the fees if I use external ATMs?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
I would like to open a bank account.
Otwieranie konta w banku
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
I would like to close my bank account.
Zamykanie konta w banku
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Can I open a bank account online?
Otwieranie konta w banku przez internet
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Will I get a debit card or a credit card?
Pytanie o rodzaj karty do konta
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Can I use banking on my cell?
Bankowość mobilna
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
What types of bank accounts do you have?
Rodzaje kont bankowych
cuenta corriente
current account
Rodzaj konta
cuenta de ahorros
savings account
Rodzaj konta
cuenta personal
personal account
Rodzaj konta
cuenta conjunta
joint account
Rodzaj konta
cuenta infantil
children's account
Rodzaj konta
cuenta en moneda extranjera
foreign currency account
Rodzaj konta
cuenta comercial
business account
Rodzaj konta
cuenta para estudiantes
student account
Rodzaj konta
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Are there any monthly fees?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
What are the commissions for international transfers?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Do I get a checkbook?
Pytanie o książeczkę czekową
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
What is the savings interest rate?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
In what ways can you protect me from frauds?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
He perdido mi tarjeta de crédito.
I lost my credit card.
Zgłoszenie utraty karty
Me han robado la tarjeta de crédito.
My credit card was stolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Can you block my account?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Necesito una tarjeta nueva.
I need a replacement card.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
I would like to have some information about loans.
Pytanie o kredyty
¿Cuáles son sus tasas de interés?
What can you tell me about the interest rate?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
I would like to have some information about mortgages.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Me voy a comprar mi primera casa.
I am buying my first home.
Kupno pierwszej nieruchomości
Me voy a comprar una segunda residencia.
I am buying a second property.
Kupno drugiej nieruchomości
Me gustaría rehipotecar mi casa.
I would like to remortgage.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
I would like to review my existing mortgage.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
I am buying a property to let.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
My gross annual income is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Me gustaría contratar un seguro.
I would like to purchase insurance.
Ubezpieczenie
seguro de hogar
home/household insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de viaje
travel insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de vida
life insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de salud
health insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de coche
car insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de mascotas
pet insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de robo
theft insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro hipotecario
mortgage protection
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de bienes para estudiantes
student possessions
Rodzaj ubezpieczenia
seguro colectivo
group insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de bienes
property insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de inundaciones
flood insurance
Rodzaj ubezpieczenia
seguro de incendios
fire insurance
Rodzaj ubezpieczenia
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
For how many months will I be covered?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
¿Cuánto cuesta el seguro?
What is the price for the insurance?
Pytanie o koszt ubezpieczenia