Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια;
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ;
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω τηλεφώνου;
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
τρεχούμενος λογαριασμός
conto corrente
Rodzaj konta
λογαριασμός ταμιευτηρίου
conto di risparmio
Rodzaj konta
προσωπικός λογαριασμός
conto personale
Rodzaj konta
κοινός λογαριασμός
conto cointestato
Rodzaj konta
παιδικός λογαριασμός
conto per bambini
Rodzaj konta
συναλλαγματικός λογαριασμός
conto in valuta estera
Rodzaj konta
επαγγελματικός λογαριασμός
conto aziendale
Rodzaj konta
φοιτητικός λογαριασμός
conto per studenti
Rodzaj konta
Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές χρημάτων;
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με δάνεια.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που προσφέρετε.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη μου.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
ασφάλεια κατοικίας
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
ταξιδιωτική ασφάλιση
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια ζωής
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια υγείας
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια αυτοκινήτου
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια κλοπής
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
ασφαλιστική προστασία υποθήκης
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
φοιτητική ασφάλεια
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
ομαδική ασφάλιση
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια ακινήτου
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια πλημμύρας
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
ασφάλεια πυρός
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia