Zwroty | polski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Otwieranie konta w banku
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Zamykanie konta w banku
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Bankowość mobilna
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Rodzaje kont bankowych
compte courant
rachunek bieżący
Rodzaj konta
compte d'épargne
rachunek oszczędnościowy
Rodzaj konta
compte personnel
rachunek osobisty
Rodzaj konta
compte commun
wspólny rachunek bankowy
Rodzaj konta
livret jeune
konto dla dziecka
Rodzaj konta
compte en devise étrangère
rachunek w obcej walucie
Rodzaj konta
compte professionnel
rachunek firmy/konto firmowe
Rodzaj konta
compte pour les étudiants
rachunek studencki/konto studenckie
Rodzaj konta
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Pytanie o książeczkę czekową
Quel est le taux d'intérêt ?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
J'ai perdu ma carte bancaire.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Zgłoszenie utraty karty
Ma carte bancaire a été volée.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Zgłoszenie kradzieży karty
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Prośba o zablokowanie konta bankowego
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pytanie o kredyty
Quels sont les taux d'intérêt ?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
J'achète ma première propriété.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Kupno pierwszej nieruchomości
J’achète une seconde propriété.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Kupno drugiej nieruchomości
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Je voudrais souscrire à une assurance.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ubezpieczenie
assurance habitation
ubezpieczenie domu/mieszkania
Rodzaj ubezpieczenia
assurance voyage
ubezpieczenie na czas podróży
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vie
ubezpieczenie na życie
Rodzaj ubezpieczenia
assurance maladie
ubezpieczenie zdrowotne
Rodzaj ubezpieczenia
assurance auto
ubezpieczenie samochodu
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vétérinaire
ubezpieczenie zwierząt domowych
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vol
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Rodzaj ubezpieczenia
protection hypothécaire
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Rodzaj ubezpieczenia
assurance étudiant
ubezpieczenie mienia studenta
Rodzaj ubezpieczenia
assurance collective
ubezpieczenie grupowe
Rodzaj ubezpieczenia
assurance de biens
ubezpieczenie majątkowe
Rodzaj ubezpieczenia
assurance inondation
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Rodzaj ubezpieczenia
assurance incendie
ubezpieczenie od ognia
Rodzaj ubezpieczenia
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Quel est le coût de l'assurance ?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Pytanie o koszt ubezpieczenia