Zwroty | koreański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Otwieranie konta w banku
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Zamykanie konta w banku
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Otwieranie konta w banku przez internet
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Bankowość mobilna
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Rodzaje kont bankowych
compte courant
Rodzaj konta
compte d'épargne
Rodzaj konta
compte personnel
Rodzaj konta
compte commun
Rodzaj konta
livret jeune
Rodzaj konta
compte en devise étrangère
Rodzaj konta
compte professionnel
Rodzaj konta
compte pour les étudiants
Rodzaj konta
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Pytanie o książeczkę czekową
Quel est le taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
J'ai perdu ma carte bancaire.
Zgłoszenie utraty karty
Ma carte bancaire a été volée.
Zgłoszenie kradzieży karty
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Pytanie o kredyty
Quels sont les taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
J'achète ma première propriété.
Kupno pierwszej nieruchomości
J’achète une seconde propriété.
Kupno drugiej nieruchomości
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Je voudrais souscrire à une assurance.
Ubezpieczenie
assurance habitation
Rodzaj ubezpieczenia
assurance voyage
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vie
Rodzaj ubezpieczenia
assurance maladie
Rodzaj ubezpieczenia
assurance auto
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vétérinaire
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vol
Rodzaj ubezpieczenia
protection hypothécaire
Rodzaj ubezpieczenia
assurance étudiant
Rodzaj ubezpieczenia
assurance collective
Rodzaj ubezpieczenia
assurance de biens
Rodzaj ubezpieczenia
assurance inondation
Rodzaj ubezpieczenia
assurance incendie
Rodzaj ubezpieczenia
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Quel est le coût de l'assurance ?
Pytanie o koszt ubezpieczenia