Zwroty | czeski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Otwieranie konta w banku
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Zamykanie konta w banku
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Bankowość mobilna
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Rodzaje kont bankowych
compte courant
běžný účet
Rodzaj konta
compte d'épargne
spořící účet
Rodzaj konta
compte personnel
osobní účet
Rodzaj konta
compte commun
společný účet
Rodzaj konta
livret jeune
dětský účet
Rodzaj konta
compte en devise étrangère
cizoměnový účet
Rodzaj konta
compte professionnel
obchodní účet
Rodzaj konta
compte pour les étudiants
studentský účet
Rodzaj konta
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Dostanu šekovou knížku?
Pytanie o książeczkę czekową
Quel est le taux d'intérêt ?
Jaká je spořící úroková sazba?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
J'ai perdu ma carte bancaire.
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Zgłoszenie utraty karty
Ma carte bancaire a été volée.
Moje kreditní karta byla ukradena.
Zgłoszenie kradzieży karty
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Můžete zablokovat můj účet?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Potřebuji náhradní kartu.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Pytanie o kredyty
Quels sont les taux d'intérêt ?
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
J'achète ma première propriété.
Kupuji můj první dům.
Kupno pierwszej nieruchomości
J’achète une seconde propriété.
Kupuji druhou nemovitost.
Kupno drugiej nieruchomości
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Můj hrubý roční příjem je ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Je voudrais souscrire à une assurance.
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Ubezpieczenie
assurance habitation
pojištění domu/domácnosti
Rodzaj ubezpieczenia
assurance voyage
cestovní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vie
životní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
assurance maladie
zdravotní pojištění
Rodzaj ubezpieczenia
assurance auto
povinné ručení
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vétérinaire
pojištění mazlíčků
Rodzaj ubezpieczenia
assurance vol
pojištění proti krádeži
Rodzaj ubezpieczenia
protection hypothécaire
pojištění hypotéky
Rodzaj ubezpieczenia
assurance étudiant
pojištění majetku studenta
Rodzaj ubezpieczenia
assurance collective
skupinové pojištění osob
Rodzaj ubezpieczenia
assurance de biens
pojištění majetku
Rodzaj ubezpieczenia
assurance inondation
pojištění proti povodním
Rodzaj ubezpieczenia
assurance incendie
pojištění proti požáru
Rodzaj ubezpieczenia
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Quel est le coût de l'assurance ?
Kolik stojí to pojištění?
Pytanie o koszt ubezpieczenia