Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
conto corrente
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
conto di risparmio
Rodzaj konta
persona konto
conto personale
Rodzaj konta
kuna konto
conto cointestato
Rodzaj konta
infana konto
conto per bambini
Rodzaj konta
fremda valuto konto
conto in valuta estera
Rodzaj konta
afera konto
conto aziendale
Rodzaj konta
studenta konto
conto per studenti
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia