Zwroty | tajski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
บัญชีกระแสรายวัน
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
บัญชีออมทรัพย์
Rodzaj konta
persona konto
บัญชีส่วนบุคคล
Rodzaj konta
kuna konto
บัญชีร่วม
Rodzaj konta
infana konto
บัญชีสำหรับเด็ก
Rodzaj konta
fremda valuto konto
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Rodzaj konta
afera konto
บริการเงินฝากธุรกิจ
Rodzaj konta
studenta konto
บัญชีสำหรับนักเรียน
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
ประกันภัยบ้าน
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
ประกันการเดินทาง
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
ประกันชีวิต
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
ประกันสุขภาพ
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
ประกันภัยรถยนต์
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
ประกันภัยโจรกรรม
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
การคุ้มครองการจำนอง
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
ประกันกลุ่ม
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
ประกันภัยทรัพย์สิน
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
ประกันภัยน้ำท่วม
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
ประกันอัคคีภัย
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Pytanie o koszt ubezpieczenia