Zwroty | polski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
rachunek bieżący
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
rachunek oszczędnościowy
Rodzaj konta
persona konto
rachunek osobisty
Rodzaj konta
kuna konto
wspólny rachunek bankowy
Rodzaj konta
infana konto
konto dla dziecka
Rodzaj konta
fremda valuto konto
rachunek w obcej walucie
Rodzaj konta
afera konto
rachunek firmy/konto firmowe
Rodzaj konta
studenta konto
rachunek studencki/konto studenckie
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
ubezpieczenie domu/mieszkania
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
ubezpieczenie na czas podróży
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
ubezpieczenie na życie
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
ubezpieczenie zdrowotne
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
ubezpieczenie samochodu
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
ubezpieczenie zwierząt domowych
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
ubezpieczenie mienia studenta
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
ubezpieczenie grupowe
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
ubezpieczenie majątkowe
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
ubezpieczenie od ognia
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Pytanie o koszt ubezpieczenia