Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ich möchte ein Bankkonto eröffnen.
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ich möchte mein Bankkonto kündigen.
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kann ich ein Bankkonto online eröffnen?
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bekomme ich eine Debitkarte oder Kreditkarte?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kann ich vom Handy aus Bankaufträge ausführen?
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Was für Kontotypen gibt es?
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
Girokonto
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
Sparkonto
Rodzaj konta
persona konto
Privatkonto
Rodzaj konta
kuna konto
Gemeinschaftskonto
Rodzaj konta
infana konto
Kinderkonto
Rodzaj konta
fremda valuto konto
Konto für fremde Währungen
Rodzaj konta
afera konto
Businesskonto
Rodzaj konta
studenta konto
Studentenkonto
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
Fallen monatlich Gebühren an?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Welche Kommissionsgebühren fallen bei internationalen Überweisungen an?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Gibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Bekomme ich ein Scheckbuch?
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wie ist der Zinssatz?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Wie schützen Sie mich vor Betrugsversuchen?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
Ich habe meine Kreditkarte verloren.
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Meine Kreditkarte wurde gestohlen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Können Sie mein Konto sperren?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ich brauche eine Ersatzkarte.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Kredite.
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Was muss ich über die Zinsrate wissen?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ich hätte gern mehr Informationen über Hypotheken.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ich würde gerne mit dem Hypothekenberater sprechen.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ich kaufe mein erstes eigenes Haus.
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ich kaufe eine zweite Immobilie.
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ich möchte die Hypothek refinanzieren.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ich möchte bitte meine Hypothek überprüfen.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ich kaufe eine Mietwohnung.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mein Bruttojahreseinkommen ist______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ich möchte eine Versicherung abschließen.
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
Hausratsversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
Reiseversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
Lebensversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
Krankenversicherug
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
KFZ-Versicherung
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
Versicherung für Haustiere
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
Diebstahlversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
Hypothekenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
Studentenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
Gruppenversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
Sachversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
Flutschutzversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
Brandschutzversicherung
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Für wie viele Monate habe ich Versicherungsschutz?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
Was kostet die Versicherung?
Pytanie o koszt ubezpieczenia