Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Ik zou graag een bankrekening openen.
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Kan ik een bankrekening online openen?
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
lopende rekening
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
spaarrekening
Rodzaj konta
persona konto
persoonlijke rekening
Rodzaj konta
kuna konto
gezamenlijke rekening
Rodzaj konta
infana konto
kinderrekening
Rodzaj konta
fremda valuto konto
vreemde valutarekening
Rodzaj konta
afera konto
zakelijke rekening
Rodzaj konta
studenta konto
studentenrekening
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Krijg ik een chequeboekje?
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Wat is de spaarrente?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Mijn bankkaart werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Ik koop mijn eerste huis.
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Ik koop een tweede eigendom.
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
inboedel/opstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
reisverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
levensverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
gezondheidsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
autoverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
huisdierenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
diefstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
hypotheekbescherming
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
studentenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
groepsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
schadeverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
overstromingsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
brandverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
Hoeveel kost de verzekering?
Pytanie o koszt ubezpieczenia