Zwroty | koreański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
Rodzaj konta
persona konto
Rodzaj konta
kuna konto
Rodzaj konta
infana konto
Rodzaj konta
fremda valuto konto
Rodzaj konta
afera konto
Rodzaj konta
studenta konto
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia