Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
cuenta corriente
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
persona konto
cuenta personal
Rodzaj konta
kuna konto
cuenta conjunta
Rodzaj konta
infana konto
cuenta infantil
Rodzaj konta
fremda valuto konto
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
afera konto
cuenta comercial
Rodzaj konta
studenta konto
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia