Zwroty | angielski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
What are the fees if I use external ATMs?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
I would like to open a bank account.
Otwieranie konta w banku
Mi ŝatus fermi bankan konton.
I would like to close my bank account.
Zamykanie konta w banku
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Can I open a bank account online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Will I get a debit card or a credit card?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Can I use banking on my cell?
Bankowość mobilna
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
What types of bank accounts do you have?
Rodzaje kont bankowych
kuranta konto
current account
Rodzaj konta
ŝparadoj konto
savings account
Rodzaj konta
persona konto
personal account
Rodzaj konta
kuna konto
joint account
Rodzaj konta
infana konto
children's account
Rodzaj konta
fremda valuto konto
foreign currency account
Rodzaj konta
afera konto
business account
Rodzaj konta
studenta konto
student account
Rodzaj konta
Ĉu estas monataj kotizoj?
Are there any monthly fees?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
What are the commissions for international transfers?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Do I get a checkbook?
Pytanie o książeczkę czekową
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
What is the savings interest rate?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
In what ways can you protect me from frauds?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Mi perdis mian kreditkarton.
I lost my credit card.
Zgłoszenie utraty karty
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
My credit card was stolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Can you block my account?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Mi bezonas anstataŭan karton.
I need a replacement card.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
I would like to have some information about loans.
Pytanie o kredyty
Kion vi povas diri min pri la interezo?
What can you tell me about the interest rate?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
I would like to have some information about mortgages.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
I would like to speak with a mortgage advisor.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
I am buying my first home.
Kupno pierwszej nieruchomości
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
I am buying a second property.
Kupno drugiej nieruchomości
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
I would like to remortgage.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
I would like to review my existing mortgage.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
I am buying a property to let.
Kupno nieruchomości na wynajem
Mia malneta jara enspezo estas ______.
My gross annual income is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
I would like to purchase insurance.
Ubezpieczenie
hejma/domanara asekuro
home/household insurance
Rodzaj ubezpieczenia
vojaĝa asekuro
travel insurance
Rodzaj ubezpieczenia
viva asekuro
life insurance
Rodzaj ubezpieczenia
sana asekuro
health insurance
Rodzaj ubezpieczenia
aŭtoasekuro
car insurance
Rodzaj ubezpieczenia
dombestoasekuro
pet insurance
Rodzaj ubezpieczenia
ŝtela asekuro
theft insurance
Rodzaj ubezpieczenia
hipoteka protekto
mortgage protection
Rodzaj ubezpieczenia
studentoposedoj
student possessions
Rodzaj ubezpieczenia
grupoasekuro
group insurance
Rodzaj ubezpieczenia
proprietoasekuro
property insurance
Rodzaj ubezpieczenia
inundoasekuro
flood insurance
Rodzaj ubezpieczenia
fajroasekuro
fire insurance
Rodzaj ubezpieczenia
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
For how many months will I be covered?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kio estas la prezo por la asekuro?
What is the price for the insurance?
Pytanie o koszt ubezpieczenia