Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Phí rút tiền ở ATM khác ngân hàng là bao nhiêu?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng
Otwieranie konta w banku
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Tôi muốn đóng tài khoản ngân hàng của mình
Zamykanie konta w banku
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Tôi có thể mở tài khoản ngân hàng online được không?
Otwieranie konta w banku przez internet
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Tôi sẽ nhận được thẻ vay nợ hay thẻ tín dụng?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Tôi có thể làm thủ tục ngân hàng trên điện thoại được không?
Bankowość mobilna
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Bạn có những loại thẻ nào?
Rodzaje kont bankowych
girokonto
tài khoản hiện tại
Rodzaj konta
opsparingskonto
tài khoản tiết kiệm
Rodzaj konta
personlig konto
tài khoản cá nhân
Rodzaj konta
fælleskonto
tài khoản chung
Rodzaj konta
børnekonto
tài khoản con
Rodzaj konta
udenlandsk valuta konto
tài khoản ngoại tệ
Rodzaj konta
erhvervskonto
tài khoản kinh doanh
Rodzaj konta
studiekonto
tài khoản sinh viên
Rodzaj konta
Er der månedlige omkostninger?
Có khoản phí hàng tháng nào không?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Phí chuyển tiền quốc tế là bao nhiêu?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Có bảo hiểm trong trường hợp thẻ ngân hàng của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp hay không?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Modtager jeg et checkhæfte?
Tôi có sổ tài khoản không?
Pytanie o książeczkę czekową
Hvad er opsparingsrenten?
Lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Có những cách nào để bảo vệ tôi khỏi các vụ lừa đảo?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Jeg har mistet mit kreditkort
Tôi mất thẻ tín dụng
Zgłoszenie utraty karty
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Thẻ ngân hàng của tôi bị mất cắp
Zgłoszenie kradzieży karty
Kan I spærre min konto?
Có thể khóa tài khoản ngân hàng của tôi được không?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Jeg har brug for et nyt kort.
Tôi cần một thẻ mới thay thế
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Jeg vil gerne have information om lån.
Tôi muốn có thông tin về các khoản vay
Pytanie o kredyty
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Có điểm gì cần lưu ý về mức lãi suất không?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Tôi muốn có thông tin về thế chấp
Pytanie o kredyty hipoteczne
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Tôi muốn nói chuyện với người tư vấn thế chấp
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Jeg køber mit første hjem.
Tôi mua nhà lần đầu tiên
Kupno pierwszej nieruchomości
Jeg køber en anden ejendom.
Tôi mua bất động sản lần thứ hai
Kupno drugiej nieruchomości
Jeg vil gerne genlåne.
Tôi muốn thế chấp
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Tôi muốn làm mới thế chấp của mình
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Tôi mua tài sản để cho
Kupno nieruchomości na wynajem
Min samlede årsindkomst er ______.
Thu nhập hằng năm trước thuế của tôi là ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Tôi muốn mua bảo hiểm
Ubezpieczenie
Indboforsikring
Bảo hiểm hộ gia đình
Rodzaj ubezpieczenia
Rejseforsikring
bảo hiểm du lịch
Rodzaj ubezpieczenia
Livsforsikring
bảo hiểm nhân thọ
Rodzaj ubezpieczenia
Sygeforsikring
bảo hiểm sức khỏe
Rodzaj ubezpieczenia
Bilforsikring
bảo hiểm ô tô
Rodzaj ubezpieczenia
Husdyrsforsikring
bảo hiểm thú nuôi
Rodzaj ubezpieczenia
Tyveriforsikring
bảo hiểm trộm cắp
Rodzaj ubezpieczenia
Prioritetslånsbeskyttelse
bảo hiểm thế chấp
Rodzaj ubezpieczenia
Studenterforsikring
bảo hiểm tài sản sinh viên
Rodzaj ubezpieczenia
Gruppeforsikring
bảo hiểm nhóm
Rodzaj ubezpieczenia
Skadesforsikring
bảo hiểm tài sản
Rodzaj ubezpieczenia
Oversvømmelsesforsikring
bảo hiểm lũ lụt
Rodzaj ubezpieczenia
Brandforsikring
bảo hiểm hỏa hoạn
Rodzaj ubezpieczenia
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Bảo hiểm của tôi có hiệu lực trong bao nhiêu tháng?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Hvor meget koster forsikringen?
Giá của bảo hiểm này là bao nhiêu?
Pytanie o koszt ubezpieczenia