Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
běžný účet
conto corrente
Rodzaj konta
spořící účet
conto di risparmio
Rodzaj konta
osobní účet
conto personale
Rodzaj konta
společný účet
conto cointestato
Rodzaj konta
dětský účet
conto per bambini
Rodzaj konta
cizoměnový účet
conto in valuta estera
Rodzaj konta
obchodní účet
conto aziendale
Rodzaj konta
studentský účet
conto per studenti
Rodzaj konta
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Dostanu šekovou knížku?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
Jaká je spořící úroková sazba?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
Moje kreditní karta byla ukradena.
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
Můžete zablokovat můj účet?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Potřebuji náhradní kartu.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuji můj první dům.
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuji druhou nemovitost.
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
Můj hrubý roční příjem je ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
pojištění domu/domácnosti
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
cestovní pojištění
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
životní pojištění
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
zdravotní pojištění
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
povinné ručení
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění mazlíčků
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti krádeži
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění hypotéky
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
skupinové pojištění osob
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti povodním
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti požáru
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kolik stojí to pojištění?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia