Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Я могу снять деньги в [страна] без оплаты комиссии?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Какая комиссия, если я использую внешний банкомат?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Я бы хотел(а) открыть банковский счет.
Otwieranie konta w banku
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Я бы хотел(а) закрыть банковский счет.
Zamykanie konta w banku
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Могу я открыть банковский счет через Интернет?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Я получу дебетную или кредитную карту?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Я могу делать банковские операции с телефона?
Bankowość mobilna
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Какие типы банковских счетов у вас имеются?
Rodzaje kont bankowych
běžný účet
текущий счет
Rodzaj konta
spořící účet
сберегательный счет
Rodzaj konta
osobní účet
личный счет
Rodzaj konta
společný účet
совместный счет
Rodzaj konta
dětský účet
детский счет
Rodzaj konta
cizoměnový účet
валютный счет
Rodzaj konta
obchodní účet
счет предприятия
Rodzaj konta
studentský účet
студенческий счет
Rodzaj konta
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Есть ли какие-то месячные оплаты?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Какие комиссии для международных трансферов?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Есть ли страховка в случае, если моя карта будет украдена или потеряна?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Dostanu šekovou knížku?
Я получу чековую книжку?
Pytanie o książeczkę czekową
Jaká je spořící úroková sazba?
Каков процент накопления?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
В какой мере вы можете защитить меня от мошенничеств?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Я потерял(а) кредитную карту.
Zgłoszenie utraty karty
Moje kreditní karta byla ukradena.
Моя кредитная карта была украдена.
Zgłoszenie kradzieży karty
Můžete zablokovat můj účet?
Вы можете заблокировать мой счет?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Potřebuji náhradní kartu.
Мне нужна карта для замены.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Я бы хотел(а) узнать кое-какую информацию о кредитах.
Pytanie o kredyty
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Что вы можете сказать мне о процентной ставке?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Я бы хотел(а) узнать об ипотеке.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Я бы хотел(а) поговорить с консультантом по ипотеке
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuji můj první dům.
Я покупаю мою первую недвижимость.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuji druhou nemovitost.
Я покупаю вторую собственность.
Kupno drugiej nieruchomości
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Я бы хотел(а) перезаложить имущество.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Я бы хотела пересмотреть мою существующую ипотеку
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Я покупаю собственность для аренды.
Kupno nieruchomości na wynajem
Můj hrubý roční příjem je ______.
Мой годовой доход________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Я бы хотел(а) приобрести страховку.
Ubezpieczenie
pojištění domu/domácnosti
Страхование дома
Rodzaj ubezpieczenia
cestovní pojištění
Туристическое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
životní pojištění
страхование жизни
Rodzaj ubezpieczenia
zdravotní pojištění
Медицинское страхование
Rodzaj ubezpieczenia
povinné ručení
Страхование автомобиля
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění mazlíčků
Страхование домашних животных
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti krádeži
страхование от кражи
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění hypotéky
защита ипотеки
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku studenta
студенческая страховка
Rodzaj ubezpieczenia
skupinové pojištění osob
групповое страхование
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku
страхование собственности
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti povodním
страхование от наводнений
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti požáru
страхование от пожара
Rodzaj ubezpieczenia
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
В течение скольки месяцев я буду покрыт(а) страховкой?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kolik stojí to pojištění?
Сколько стоит страховка?
Pytanie o koszt ubezpieczenia