Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
běžný účet
cuenta corriente
Rodzaj konta
spořící účet
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
osobní účet
cuenta personal
Rodzaj konta
společný účet
cuenta conjunta
Rodzaj konta
dětský účet
cuenta infantil
Rodzaj konta
cizoměnový účet
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
obchodní účet
cuenta comercial
Rodzaj konta
studentský účet
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Dostanu šekovou knížku?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
Jaká je spořící úroková sazba?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
Moje kreditní karta byla ukradena.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
Můžete zablokovat můj účet?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Potřebuji náhradní kartu.
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuji můj první dům.
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuji druhou nemovitost.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
pojištění domu/domácnosti
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
cestovní pojištění
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
životní pojištění
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
zdravotní pojištění
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
povinné ručení
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění mazlíčků
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti krádeži
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění hypotéky
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku studenta
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
skupinové pojištění osob
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti povodním
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti požáru
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kolik stojí to pojištění?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia