Zwroty | francuski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Opłaty za podejmowanie gotówki
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Otwieranie konta w banku
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Zamykanie konta w banku
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Otwieranie konta w banku przez internet
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Bankowość mobilna
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Rodzaje kont bankowych
běžný účet
compte courant
Rodzaj konta
spořící účet
compte d'épargne
Rodzaj konta
osobní účet
compte personnel
Rodzaj konta
společný účet
compte commun
Rodzaj konta
dětský účet
livret jeune
Rodzaj konta
cizoměnový účet
compte en devise étrangère
Rodzaj konta
obchodní účet
compte professionnel
Rodzaj konta
studentský účet
compte pour les étudiants
Rodzaj konta
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Dostanu šekovou knížku?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Pytanie o książeczkę czekową
Jaká je spořící úroková sazba?
Quel est le taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Zgłoszenie utraty karty
Moje kreditní karta byla ukradena.
Ma carte bancaire a été volée.
Zgłoszenie kradzieży karty
Můžete zablokovat můj účet?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
Potřebuji náhradní kartu.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Pytanie o kredyty
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Pytanie o kredyty hipoteczne
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
Kupuji můj první dům.
J'achète ma première propriété.
Kupno pierwszej nieruchomości
Kupuji druhou nemovitost.
J’achète une seconde propriété.
Kupno drugiej nieruchomości
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
J'achète une propriété à mettre en location.
Kupno nieruchomości na wynajem
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Ubezpieczenie
pojištění domu/domácnosti
assurance habitation
Rodzaj ubezpieczenia
cestovní pojištění
assurance voyage
Rodzaj ubezpieczenia
životní pojištění
assurance vie
Rodzaj ubezpieczenia
zdravotní pojištění
assurance maladie
Rodzaj ubezpieczenia
povinné ručení
assurance auto
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění mazlíčků
assurance vétérinaire
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti krádeži
assurance vol
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění hypotéky
protection hypothécaire
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku studenta
assurance étudiant
Rodzaj ubezpieczenia
skupinové pojištění osob
assurance collective
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění majetku
assurance de biens
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti povodním
assurance inondation
Rodzaj ubezpieczenia
pojištění proti požáru
assurance incendie
Rodzaj ubezpieczenia
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
Kolik stojí to pojištění?
Quel est le coût de l'assurance ?
Pytanie o koszt ubezpieczenia