Zwroty | włoski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Opłaty za podejmowanie gotówki
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

我想要开一个银行账户。
Vorrei aprire un conto corrente.
Otwieranie konta w banku
我想要注销我的银行账户。
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Zamykanie konta w banku
请问我能在网上开户吗?
Posso aprire un conto corrente online?
Otwieranie konta w banku przez internet
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
请问我能在手机上管理账户么?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Bankowość mobilna
请问你们有哪些种类的银行账户?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Rodzaje kont bankowych
活期账户
conto corrente
Rodzaj konta
储蓄账户
conto di risparmio
Rodzaj konta
个人账户
conto personale
Rodzaj konta
联名账户
conto cointestato
Rodzaj konta
儿童账户
conto per bambini
Rodzaj konta
外国货币账户
conto in valuta estera
Rodzaj konta
商务账户
conto aziendale
Rodzaj konta
学生账户
conto per studenti
Rodzaj konta
请问有月费吗?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
请问国际转账的手续费是多少?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
请问我会有支票簿吗?
Riceverò un libretto degli assegni?
Pytanie o książeczkę czekową
储蓄利率是多少?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
您能如何防止我被诈骗?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
我丢失了我的信用卡。
Ho smarrito la mia carta di credito
Zgłoszenie utraty karty
我的信用卡被偷了。
La mia carta di credito è stata rubata
Zgłoszenie kradzieży karty
您能冻结我的账户吗?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
我需要补办一张卡。
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

我想要了解贷款信息。
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Pytanie o kredyty
您能给我说说利率信息吗?
Qual è il tasso d'interesse?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Pytanie o kredyty hipoteczne
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
我正在考虑买第一套房子。
Sto comprando la mia prima casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
这是我在购买的第二套房子。
Sto comprando una seconda proprietà.
Kupno drugiej nieruchomości
我想要再抵押。
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
我想要评估我的抵押贷款。
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
我想要买一处房产出租。
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Kupno nieruchomości na wynajem
我的年收入大概______。
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

我想要买一份保险。
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Ubezpieczenie
家庭保险
assicurazione sulla casa
Rodzaj ubezpieczenia
旅游保险
assicurazione viaggi
Rodzaj ubezpieczenia
人身保险
assicurazione sulla vita
Rodzaj ubezpieczenia
健康保险
assicurazione sanitaria
Rodzaj ubezpieczenia
汽车保险
assicurazione auto
Rodzaj ubezpieczenia
宠物保险
assicurazione per gli animali domestici
Rodzaj ubezpieczenia
失窃保险
assicurazione contro il furto
Rodzaj ubezpieczenia
抵押贷款保险
protezione mutuo
Rodzaj ubezpieczenia
学生财物保险
assicurazione sui beni degli studenti
Rodzaj ubezpieczenia
团体保险
polizza collettiva
Rodzaj ubezpieczenia
财产保险
assicurazione sui titoli di proprietà
Rodzaj ubezpieczenia
洪水保险
assicurazione contro le inondazioni
Rodzaj ubezpieczenia
火灾保险
assicurazione contro gli incendi
Rodzaj ubezpieczenia
我的保险能保多久?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
请问我的保险多少钱?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Pytanie o koszt ubezpieczenia