Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Kan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Opłaty za podejmowanie gotówki
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Wat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

我想要开一个银行账户。
Ik zou graag een bankrekening openen.
Otwieranie konta w banku
我想要注销我的银行账户。
Ik zou graag mijn bankrekening sluiten.
Zamykanie konta w banku
请问我能在网上开户吗?
Kan ik een bankrekening online openen?
Otwieranie konta w banku przez internet
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Zal ik een betaalkaart of een kredietkaart krijgen?
Pytanie o rodzaj karty do konta
请问我能在手机上管理账户么?
Kan ik bankieren via mijn telefoon?
Bankowość mobilna
请问你们有哪些种类的银行账户?
Welke types bankrekeningen zijn er aanwezig?
Rodzaje kont bankowych
活期账户
lopende rekening
Rodzaj konta
储蓄账户
spaarrekening
Rodzaj konta
个人账户
persoonlijke rekening
Rodzaj konta
联名账户
gezamenlijke rekening
Rodzaj konta
儿童账户
kinderrekening
Rodzaj konta
外国货币账户
vreemde valutarekening
Rodzaj konta
商务账户
zakelijke rekening
Rodzaj konta
学生账户
studentenrekening
Rodzaj konta
请问有月费吗?
Zijn er maandelijkse kosten voor de bankrekening?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
请问国际转账的手续费是多少?
Wat zijn de provisies voor internationale overschrijvingen?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
请问我会有支票簿吗?
Krijg ik een chequeboekje?
Pytanie o książeczkę czekową
储蓄利率是多少?
Wat is de spaarrente?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
您能如何防止我被诈骗?
Op welke manieren kunt u mij beschermen tegen fraude?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
我丢失了我的信用卡。
Ik heb mijn bankkaart verloren.
Zgłoszenie utraty karty
我的信用卡被偷了。
Mijn bankkaart werd gestolen.
Zgłoszenie kradzieży karty
您能冻结我的账户吗?
Kan ik mijn bankrekening blokkeren?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
我需要补办一张卡。
Ik heb nood aan een vervangkaart.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

我想要了解贷款信息。
Ik zou graag wat informatie hebben over leningen.
Pytanie o kredyty
您能给我说说利率信息吗?
Wat kan u mij vertellen over de rentevoet?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Ik zou graag wat informatie hebben over hypotheken.
Pytanie o kredyty hipoteczne
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Ik zou graag met een hypotheekadviseur spreken.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
我正在考虑买第一套房子。
Ik koop mijn eerste huis.
Kupno pierwszej nieruchomości
这是我在购买的第二套房子。
Ik koop een tweede eigendom.
Kupno drugiej nieruchomości
我想要再抵押。
Ik zou graag mijn hypotheek vernieuwen.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
我想要评估我的抵押贷款。
Ik zou graag mijn huidige hypotheek herzien.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
我想要买一处房产出租。
Ik koop eigendom om te onderverhuren.
Kupno nieruchomości na wynajem
我的年收入大概______。
Mijn bruto jaarinkomen is ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

我想要买一份保险。
Ik zou graag een verzekering afsluiten.
Ubezpieczenie
家庭保险
inboedel/opstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
旅游保险
reisverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
人身保险
levensverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
健康保险
gezondheidsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
汽车保险
autoverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
宠物保险
huisdierenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
失窃保险
diefstalverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
抵押贷款保险
hypotheekbescherming
Rodzaj ubezpieczenia
学生财物保险
studentenverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
团体保险
groepsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
财产保险
schadeverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
洪水保险
overstromingsverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
火灾保险
brandverzekering
Rodzaj ubezpieczenia
我的保险能保多久?
Voor hoeveel maanden ben ik gedekt door mijn verzekering?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
请问我的保险多少钱?
Hoeveel kost de verzekering?
Pytanie o koszt ubezpieczenia