Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

我想要开一个银行账户。
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
我想要注销我的银行账户。
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
请问我能在网上开户吗?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
请问我能在手机上管理账户么?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
请问你们有哪些种类的银行账户?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
活期账户
cuenta corriente
Rodzaj konta
储蓄账户
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
个人账户
cuenta personal
Rodzaj konta
联名账户
cuenta conjunta
Rodzaj konta
儿童账户
cuenta infantil
Rodzaj konta
外国货币账户
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
商务账户
cuenta comercial
Rodzaj konta
学生账户
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
请问有月费吗?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
请问国际转账的手续费是多少?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
请问我会有支票簿吗?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
储蓄利率是多少?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
您能如何防止我被诈骗?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
我丢失了我的信用卡。
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
我的信用卡被偷了。
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
您能冻结我的账户吗?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
我需要补办一张卡。
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

我想要了解贷款信息。
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
您能给我说说利率信息吗?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
我正在考虑买第一套房子。
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
这是我在购买的第二套房子。
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
我想要再抵押。
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
我想要评估我的抵押贷款。
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
我想要买一处房产出租。
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
我的年收入大概______。
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

我想要买一份保险。
Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
家庭保险
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
旅游保险
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
人身保险
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
健康保险
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
汽车保险
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
宠物保险
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
失窃保险
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
抵押贷款保险
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
学生财物保险
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
团体保险
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
财产保险
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
洪水保险
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
火灾保险
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
我的保险能保多久?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
请问我的保险多少钱?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia