Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Opłaty za podejmowanie gotówki
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

我想要开一个银行账户。
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Otwieranie konta w banku
我想要注销我的银行账户。
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Zamykanie konta w banku
请问我能在网上开户吗?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Otwieranie konta w banku przez internet
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Pytanie o rodzaj karty do konta
请问我能在手机上管理账户么?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Bankowość mobilna
请问你们有哪些种类的银行账户?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Rodzaje kont bankowych
活期账户
kuranta konto
Rodzaj konta
储蓄账户
ŝparadoj konto
Rodzaj konta
个人账户
persona konto
Rodzaj konta
联名账户
kuna konto
Rodzaj konta
儿童账户
infana konto
Rodzaj konta
外国货币账户
fremda valuto konto
Rodzaj konta
商务账户
afera konto
Rodzaj konta
学生账户
studenta konto
Rodzaj konta
请问有月费吗?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
请问国际转账的手续费是多少?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
请问我会有支票簿吗?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Pytanie o książeczkę czekową
储蓄利率是多少?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
您能如何防止我被诈骗?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
我丢失了我的信用卡。
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgłoszenie utraty karty
我的信用卡被偷了。
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży karty
您能冻结我的账户吗?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
我需要补办一张卡。
Mi bezonas anstataŭan karton.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

我想要了解贷款信息。
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Pytanie o kredyty
您能给我说说利率信息吗?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Pytanie o kredyty hipoteczne
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
我正在考虑买第一套房子。
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupno pierwszej nieruchomości
这是我在购买的第二套房子。
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupno drugiej nieruchomości
我想要再抵押。
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
我想要评估我的抵押贷款。
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
我想要买一处房产出租。
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupno nieruchomości na wynajem
我的年收入大概______。
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

我想要买一份保险。
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ubezpieczenie
家庭保险
hejma/domanara asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
旅游保险
vojaĝa asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
人身保险
viva asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
健康保险
sana asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
汽车保险
aŭtoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
宠物保险
dombestoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
失窃保险
ŝtela asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
抵押贷款保险
hipoteka protekto
Rodzaj ubezpieczenia
学生财物保险
studentoposedoj
Rodzaj ubezpieczenia
团体保险
grupoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
财产保险
proprietoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
洪水保险
inundoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
火灾保险
fajroasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
我的保险能保多久?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
请问我的保险多少钱?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia