Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
Cât sunt comisioanele altor bancomate?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
Aș vrea să deschid un cont bancar.
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
Voi primi un card de debit sau un card de credit?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
Ce fel de conturi bancare aveți?
Rodzaje kont bankowych
current account
cont curent
Rodzaj konta
savings account
cont de economii
Rodzaj konta
personal account
cont personal
Rodzaj konta
joint account
cont comun
Rodzaj konta
children's account
contul pentru copii
Rodzaj konta
foreign currency account
cont curent în monedă străină
Rodzaj konta
business account
cont de firmă
Rodzaj konta
student account
cont de student
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
Există comisioane lunare?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau furtului?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
Care este rata dobânzii de economii?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
Mi-am pierdut cardul de credit.
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
Mi s-a furat cardul.
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
Îmi puteți bloca contul?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
Am nevoie de un card nou.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
Ce dobândă aveți?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
Îmi cumpăr prima casă.
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
Cumpăr a doua proprietate.
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
Cumpăr o locuință pentru a o închiria.
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
Venitul meu anual brut este de ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.
Ubezpieczenie
home/household insurance
asigurare de locuință
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
asigurare de călătorie
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
asigurare pe viață
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
asigurare de sănătate
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
asigurare auto
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
asigurare pentru animale de companie
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
asigurare în caz de furt
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
asigurare ipotecară
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
asigurare pentru studenți
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
asigurare de grup
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
asigurare de proprietate
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
asigurare în caz de inundații
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
asigurare împotriva incendiilor
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
Câte sunt sunt asigurat?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
Cât costă asigurarea?
Pytanie o koszt ubezpieczenia