Zwroty | polski - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
Czy mogę założyć konto przez internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Rodzaje kont bankowych
current account
rachunek bieżący
Rodzaj konta
savings account
rachunek oszczędnościowy
Rodzaj konta
personal account
rachunek osobisty
Rodzaj konta
joint account
wspólny rachunek bankowy
Rodzaj konta
children's account
konto dla dziecka
Rodzaj konta
foreign currency account
rachunek w obcej walucie
Rodzaj konta
business account
rachunek firmy/konto firmowe
Rodzaj konta
student account
rachunek studencki/konto studenckie
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
Czy dostanę książeczkę czekową?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Ubezpieczenie
home/household insurance
ubezpieczenie domu/mieszkania
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
ubezpieczenie na czas podróży
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
ubezpieczenie na życie
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
ubezpieczenie zdrowotne
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
ubezpieczenie samochodu
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
ubezpieczenie zwierząt domowych
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
ubezpieczenie mienia studenta
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
ubezpieczenie grupowe
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
ubezpieczenie majątkowe
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
ubezpieczenie od ognia
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Pytanie o koszt ubezpieczenia