Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros automáticos de otros bancos?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
Me gustaría abrir una cuenta bancaria.
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Rodzaje kont bankowych
current account
cuenta corriente
Rodzaj konta
savings account
cuenta de ahorros
Rodzaj konta
personal account
cuenta personal
Rodzaj konta
joint account
cuenta conjunta
Rodzaj konta
children's account
cuenta infantil
Rodzaj konta
foreign currency account
cuenta en moneda extranjera
Rodzaj konta
business account
cuenta comercial
Rodzaj konta
student account
cuenta para estudiantes
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
¿Cuáles son las comisiones por las transferencias internacionales?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi tarjeta?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
He perdido mi tarjeta de crédito.
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
Me han robado la tarjeta de crédito.
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
¿Pueden bloquear mi cuenta?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
Necesito una tarjeta nueva.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
Me gustaría informarme sobre sus préstamos.
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
¿Cuáles son sus tasas de interés?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
Me voy a comprar mi primera casa.
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
Me voy a comprar una segunda residencia.
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
Me gustaría rehipotecar mi casa.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
Me gustaría revisar mi hipoteca actual.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
Me gustaría contratar un seguro.
Ubezpieczenie
home/household insurance
seguro de hogar
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
seguro de viaje
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
seguro de vida
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
seguro de salud
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
seguro de coche
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
seguro de mascotas
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
seguro de robo
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
seguro hipotecario
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
seguro de bienes para estudiantes
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
seguro colectivo
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
seguro de bienes
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
seguro de inundaciones
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
seguro de incendios
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
¿Cuánto cuesta el seguro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia