Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Rodzaje kont bankowych
current account
kuranta konto
Rodzaj konta
savings account
ŝparadoj konto
Rodzaj konta
personal account
persona konto
Rodzaj konta
joint account
kuna konto
Rodzaj konta
children's account
infana konto
Rodzaj konta
foreign currency account
fremda valuto konto
Rodzaj konta
business account
afera konto
Rodzaj konta
student account
studenta konto
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
Ĉu estas monataj kotizoj?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
Mi perdis mian kreditkarton.
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
Mi bezonas anstataŭan karton.
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Ubezpieczenie
home/household insurance
hejma/domanara asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
vojaĝa asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
viva asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
sana asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
aŭtoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
dombestoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
ŝtela asekuro
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
hipoteka protekto
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
studentoposedoj
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
grupoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
proprietoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
inundoasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
fajroasekuro
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
Kio estas la prezo por la asekuro?
Pytanie o koszt ubezpieczenia