Zwroty | chiński - Życie za granicą | Bank

Bank - Ogólne

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Opłaty za podejmowanie gotówki
What are the fees if I use external ATMs?
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Opłaty za wypłacanie gotówki z bankomatów innych banków

Bank - Zakładanie konta w banku

I would like to open a bank account.
我想要开一个银行账户。
Otwieranie konta w banku
I would like to close my bank account.
我想要注销我的银行账户。
Zamykanie konta w banku
Can I open a bank account online?
请问我能在网上开户吗?
Otwieranie konta w banku przez internet
Will I get a debit card or a credit card?
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Pytanie o rodzaj karty do konta
Can I use banking on my cell?
请问我能在手机上管理账户么?
Bankowość mobilna
What types of bank accounts do you have?
请问你们有哪些种类的银行账户?
Rodzaje kont bankowych
current account
活期账户
Rodzaj konta
savings account
储蓄账户
Rodzaj konta
personal account
个人账户
Rodzaj konta
joint account
联名账户
Rodzaj konta
children's account
儿童账户
Rodzaj konta
foreign currency account
外国货币账户
Rodzaj konta
business account
商务账户
Rodzaj konta
student account
学生账户
Rodzaj konta
Are there any monthly fees?
请问有月费吗?
Pytanie o opłatę miesięczną za prowadzenie konta
What are the commissions for international transfers?
请问国际转账的手续费是多少?
Pytanie o prowizję za przelewy zagraniczne
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Pytanie o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub utraty karty bankowej
Do I get a checkbook?
请问我会有支票簿吗?
Pytanie o książeczkę czekową
What is the savings interest rate?
储蓄利率是多少?
Pytanie o oprocentowanie oszczędności
In what ways can you protect me from frauds?
您能如何防止我被诈骗?
Pytanie o ochronę przed oszustwami bankowymi
I lost my credit card.
我丢失了我的信用卡。
Zgłoszenie utraty karty
My credit card was stolen.
我的信用卡被偷了。
Zgłoszenie kradzieży karty
Can you block my account?
您能冻结我的账户吗?
Prośba o zablokowanie konta bankowego
I need a replacement card.
我需要补办一张卡。
Prośba o wydanie karty zastępczej

Bank - Pomoc finansowa

I would like to have some information about loans.
我想要了解贷款信息。
Pytanie o kredyty
What can you tell me about the interest rate?
您能给我说说利率信息吗?
Pytanie o oprocentowanie kredytów
I would like to have some information about mortgages.
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Pytanie o kredyty hipoteczne
I would like to speak with a mortgage advisor.
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Prośba o spotkanie z doradcą kredytowym
I am buying my first home.
我正在考虑买第一套房子。
Kupno pierwszej nieruchomości
I am buying a second property.
这是我在购买的第二套房子。
Kupno drugiej nieruchomości
I would like to remortgage.
我想要再抵押。
Refinansowanie kredytu hipotecznego
I would like to review my existing mortgage.
我想要评估我的抵押贷款。
Rewidowanie kredytu hipotecznego
I am buying a property to let.
我想要买一处房产出租。
Kupno nieruchomości na wynajem
My gross annual income is ______.
我的年收入大概______。
Roczny dochód brutto

Bank - Ubezpieczenia

I would like to purchase insurance.
我想要买一份保险。
Ubezpieczenie
home/household insurance
家庭保险
Rodzaj ubezpieczenia
travel insurance
旅游保险
Rodzaj ubezpieczenia
life insurance
人身保险
Rodzaj ubezpieczenia
health insurance
健康保险
Rodzaj ubezpieczenia
car insurance
汽车保险
Rodzaj ubezpieczenia
pet insurance
宠物保险
Rodzaj ubezpieczenia
theft insurance
失窃保险
Rodzaj ubezpieczenia
mortgage protection
抵押贷款保险
Rodzaj ubezpieczenia
student possessions
学生财物保险
Rodzaj ubezpieczenia
group insurance
团体保险
Rodzaj ubezpieczenia
property insurance
财产保险
Rodzaj ubezpieczenia
flood insurance
洪水保险
Rodzaj ubezpieczenia
fire insurance
火灾保险
Rodzaj ubezpieczenia
For how many months will I be covered?
我的保险能保多久?
Pytanie o długość trwania ochrony ubezpieczeniowej
What is the price for the insurance?
请问我的保险多少钱?
Pytanie o koszt ubezpieczenia