Zwroty | arabski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Gentilissimo,
سيدي المحترم،
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Gentilissima,
السيدة المحترمة،
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
A chi di competenza,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Alla cortese attenzione di ...,
السادة المحترمون،
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
A chi di competenza,
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Gentilissimo Sig. Rossi,
عزيزي السيد رامي،
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
عزيزتي السيدة رامي،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Gentilissima Sig.na Verdi,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Gentilissima Sig.ra Rossi,
عزيزتي السيدة نادية،
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...si è distinto/a più volte per...
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
....dispone di una vasta gamma di abilità.
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
È estremamente portato per...
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Ha sempre preso parte attiva in...
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
I suoi doveri principali erano:
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje