Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Thưa ông,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Thưa bà,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Thưa ông/bà,
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Thưa các ông bà,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Thưa ông/bà,
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu cho...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Tôi quen... qua..., khi cậu ấy gia nhập...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Tôi rất vui lòng viết thư giới thiệu cho... để cậu ấy ứng tuyển vào vị trí...
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Là cấp trên/ quản lý/ đồng nghiệp của..., tôi rất vinh dự khi được làm việc với cậu ấy vì...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu cho... ... là một thanh niên trẻ sáng dạ, và tôi rất trân trọng những đóng góp mà cậu ấy mang lại cho toàn đội/công ty.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Tôi không hề ngần ngại viết thư này để tiến cử...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Tôi rất vinh dự được viết thư giới thiệu...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Tôi biết... từ..., khi cậu/cô ấy tham gia lớp học của tôi/ bắt đầu làm việc tại...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Là... tại..., tôi biết... đã được... tháng/năm.
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Tôi là... cấp trên/ quản lý / đồng nghiệp / giáo viên của... từ... đến...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... làm việc với tôi trong nhiều dự án với tư cách... Dựa trên chất lượng công việc của cậu ấy/cô ấy, tôi phải công nhận rằng cậu ấy/cô ấy là một trong những... có năng lực nhất của chúng tôi.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Ngay từ khi mới bắt đầu làm việc cùng cậu ấy/cô ấy, tôi đã nhận thấy cậu ấy/cô ấy là một người...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... là một nhân viên nổi bật với...
X se distinguió por su...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Khả năng lớn nhất của cậu ấy/cô ấy là...
Su más considerable talento es...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Cậu ấy / Cô ấy biết cách xử lý vấn đề một cách sáng tạo.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Cậu ấy / Cô ấy có rất nhiều kĩ năng tốt.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Cậu ấy / Cô ấy có khả năng giao tiếp rành mạch và rõ ràng.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Cậu ấy / Cô ấy là một nhân viên rất có trách nhiệm.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Cậu ấy / Cô ấy có kiến thức rộng về (các) mảng...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Cậu ấy nắm bắt các vấn đề mới rất nhanh, đồng thời cũng tiếp thu hướng dẫn và góp ý rất tốt.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Phải nói rằng cậu / cô... rất... và có khả năng...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Khả năng... xuất sắc của cậu ấy / cô ấy là một phẩm chất rất đáng quý.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Cậu ấy / Cô ấy rất tích cực trong...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Cậu ấy / Cô ấy luôn hoàn thành công việc đúng tiến độ. Khi có thắc mắc gì về công việc, cậu ấy / cô ấy luôn nói rõ chứ không hề giấu diếm.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Khi làm việc tại công ty chúng tôi, cậu ấy / cô ấy đảm nhận vai trò... với những trách nhiệm sau:...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Các nhiệm vụ công việc mà cậu ấy / cô ấy đã đảm nhận là...
Sus principales responsabilidades fueron...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Các nhiệm vụ hàng tuần của cậu ấy / cô ấy bao gồm...
Sus tareas diarias involucraban...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Tôi rất vui khi được làm việc với một người có tinh thần trách nhiệm, thông minh và hài hước như...
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Những gì cậu ấy / cô ấy đã làm được ở công ty của chúng tôi là bằng chứng chứng minh rằng cậu ấy / cô ấy sẽ là một thành viên đắc lực cho chương trình của Quý công ty.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Tôi thấy rằng... là một nhân viên rất chăm chỉ và nỗ lực, luôn nắm bắt được công việc cần làm là gì.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... luôn mang lại thành quả công việc với chất lượng cao và đúng tiến độ.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Điều duy nhất mà tôi nghĩ cậu ấy / cô ấy có thể tiến bộ hơn là...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Tôi tin rằng Quý công ty nên đặc biệt cân nhắc... cho vị trí cần tuyển dụng vì...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... sẽ là một thành viên tuyệt vời cho chương trình của ông/bà. Nếu ông/bà cần thêm thông tin, vui lòng gửi e-mail hoặc gọi điện thoại cho tôi.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Tôi rất vui lòng được tiến cử... vì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cậu ấy / cô ấy sẽ là một thành viên đắc lực cho chương trình của ông/bà.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Tôi tin chắc rằng... sẽ tiếp tục là một nhân viên gương mẫu, và vì thế tôi rất vui khi được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho vị trí này.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Tôi nhiệt liệt ủng hộ và tiến cử cậu ấy / cô ấy. Nếu ông/bà có câu hỏi gì thêm, vui lòng liên hệ với tôi qua e-mail hoặc điện thoại.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào khả năng... xuất sắc của cậu ấy / cô ấy và xin được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho chương trình đào tạo tại trường của ông / bà, nơi cậu ấy / cô ấy có thể phát triển và ứng dụng tài năng sáng giá của mình.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Tôi hoàn toàn hài lòng với những gì cậu ấy / cô ấy thể hiện và xin được tiến cử cậu ấy / cô ấy cho chương trình của ông/bà. Tôi hi vọng những thông tin tôi cung cấp sẽ có ích cho quá trình tuyển dụng của ông/bà.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Tôi ủng hộ và hoàn toàn tin tưởng rằng... là một ứng viên sáng giá cho chương trình của ông/bà.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Tôi rất tin tưởng vào... và xin hết lòng tiến cử cậu ấy / cô ấy vào vị trí...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Với tư cách đồng nghiệp, tôi rất tôn trọng... Nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng tôi không thể tiến cử cậu ấy / cô ấy cho Quý công ty.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Tôi rất sẵn lòng trả lời bất kì thắc mắc nào của ông/bà.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Nếu cần thêm thông tin, ông/bà có thể liên hệ với tôi qua thư / email.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje