Zwroty | polski - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Tisztelt Uram!
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Tisztelt Hölgyem!
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Szanowni Państwo,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Tisztelt Uraim!
Szanowni Państwo,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Tisztelt Hölygem/Uram!
Szanowni Państwo,
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Tisztelt Smith Úr!
Szanowny Panie,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Tisztelt Smith Asszony!
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Tisztelt Smith Asszony
Szanowna Pani,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Znam ... od... i jako... w...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
...megkülönböztette magát a ...
...wyróżniał/-a się...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
A legnagyobb erőssége a ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
... kreatív problémamegoldó
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Jól kezeli a felelősséget is.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
... posiada szeroką wiedzę...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Zawsze bierze czynny udział w...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Heti feladatai magába foglalták a ...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje