Zwroty | japoński - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Bäste herrn,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Bästa frun,
拝啓
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Bästa herrar,
拝啓
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Det glädjer mig att agera som referens för ...
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を喜んで推薦いたします。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... utmärkte sig genom att ...
彼は・・・・によって有名になりました。
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Hens största talang är / finns inom ...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Hen är en kreativ problemlösare.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Hen har en bred kompetens.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Hen hanterar ansvar väl.
彼/彼女には責任感があります。
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje