Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Bästa frun,
Distinguida Señora:
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... utmärkte sig genom att ...
X se distinguió por su...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Hens största talang är / finns inom ...
Su más considerable talento es...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Hen är en kreativ problemlösare.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Hen har en bred kompetens.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Hen hanterar ansvar väl.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Sus tareas diarias involucraban...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje