Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Referencje

Referencje - Wstęp

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy
Уважаемая...
Bästa frun,
Formalny, odbiorcą jest kobieta, której nazwiska nie znamy
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formalny, nie wiemy, kim jest odbiorca.
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formalny, adresowany do kilku osób, których nie znamy bądź do całego wydziału. Używamy tego samego zwrotu, co przy nieznanym odbiorcy
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formalny, odbiorca bądź odbiorcy są nam całkowicie nieznani
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formalny, odbiorcą jest mężczyzna o znanym nam nazwisku
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, zamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, niezamężna
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formalny, odbiorcą jest kobieta o znanym nam nazwisku, nie znamy jej stanu cywilnego
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy się osobę, o której piszemy
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Używane, gdy piszemy, w jaki sposób poznaliśmy osobę, o której piszemy
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Używane jako zdanie otwierające, kiedy osoba pisząca referencje była zadowolona ze współpracy z osobą, o której pisze

Referencje - Doświadczenie / Umiejętności

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Gdy oceniamy pozytywnie cechy charaketeru kandydata
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Gdy opisujemy główne atrybuty osoby, którymi wykazała się podczas współpracy
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Gdy opisujemy mocne strony osoby
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Gdy opisujemy osobę, która chętnie podejmuje nowe wyzwania i rozwiązuje problemy
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Gdy opisujemy osobę, która posiada wiele zdolności.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Gdy opisujemy umiejętności komunikacyjne osoby
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Gdy opisujemy osobę, która potrafi dobrze zarządzać zespołem/projektem i efektywnie pracuje pod presją
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Gdy opisujemy bardzo dobrze rozwinięte umiejętności osoby
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Gdy opisujemy szczegółowo, że dana osoba potrafi coś zrobić
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Gdy opisujemy najlepszą cechę danej osoby.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Gdy opisujemy osobę aktywną, zaangażowaną w pracę
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Gdy opisujemy osobę bystrą i dynamiczną, bardzo pochlebnie

Referencje - Obowiązki w pracy

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Gdy opisujemy listę zadań kandydata i jego poszczególne obowiązki
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Gdy opisujemy listę zadań kandydata
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Gdy opisujemy listę tygodniowych zadań kandydata

Referencje - Opinia

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Gdy dajemy osobie pozytywne referencje
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Gdy podajemy w opinii negatywny aspekt dotyczący kandydata
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Gdy rekomendujemy osobę mając jakiś szczególny powód ku temu, bardzo pozytywna opinia

Referencje - Zakończenie

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy najwyższe referencje
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Używane w zakończeniu, gdy dajemy bardzo dobre referencje
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Używane w zakończeniu, gdy uważamy, że kandydat nie jest odpowiedni na dane stanowisko
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Używane w zakończeniu, gdy dajemy pozytywne referencje